O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Testy psychiczne ZKwP

 

Zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych w Polsce ZKwP niektóre rasy psów przed dopuszczeniem do hodowli objęte są dodatkowymi wymogami, które (poza ogólnie obowiązującymi zasadami) muszą spełnić. Jednym z takich wymogów są testy psychiczne, które pozytywnie zaliczyć muszą następujące rasy.

 

Rasy psów podlegające testom psychicznym bez użycia rękawa:

 • Bernardyn długowłosy;

 • Bernardyn krótkowłosy;

 • Berneński pies pasterski;

 • Cane Corso Italiano;

 • Doberman (lub wyszkolenie BH);

 • Dog Argentyński;

 • Dog Kanaryjski;

 • Dog z Majorki;

 • Duży szwajcarski pies pasterski;

 • Fila Brasileiro;

 • Owczarek kaukaski;

 • Owczarek południoworosyjski (Jużak);

 • Owczarek środkowoazjatycki (Ałabaj);

 • Rottweiler (lub wyszkolenie BH);

 • Tosa.

Rasy psów podlegające testom psychicznym z użyciem rękawa:

 • Bokser;

 • Bouvier des Flandres;

 • Hovawart;

 • Owczarek belgijski Groenendael;

 • Owczarek belgijski Laekenois;

 • Owczarek belgijski Malinois;

 • Owczarek belgijski Tervueren;

 • Owczarek francuski Briard;

 • Owczarek francuski Beauceron;

 • Owczarek niemiecki długowłosy;

 • Owczarek niemiecki krótkowłosy;

 • Sznaucer olbrzym.

Poza ww. rasami do testów psychicznych można przystąpić dobrowolnie z każdym psem posiadającym rodowód i zarejestrowanym w ZKwP. CTR nie jest rasą, dla której ZKwP wymaga przeprowadzenia testów psychicznych, nie miej jednak ze względu na wielkość i przeznaczenie rasy, rekomendujemy przeprowadzenie takich testów. Testy psychiczne odbywają się według osobnych regulaminów zaproponowanych przez Główną Komisję Szkolenia Psów, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny ZKwP.

 

Związek Kynologiczny w Polsce przeprowadza testy psychiczne psów w ramach sprawdzania czy poszczególne egzemplarze odpowiadają psychicznie założeniom wzorca ras. Psychika jest dziedziczona tak jak wygląd zewnętrzny. Ponadto sprawdzane jest czy pies ma cechy udomowienia, które są niezbędne do bezkonfliktowego życia w społeczeństwie ludzi. W przypadku ras i testu psychicznego bez użycia rękawa nie sprawdza się chęci obrony.

 

Testy psychiczne przeprowadza wyłącznie międzynarodowy sędzia pracy psów obronnych w obecności kierownika sekcji rasy danego Oddziału Związku Kynologicznego, lub osoby przez niego upoważnionej. W wypadku gdy do testów przystępuje pies z innego Oddziału powinien posiadać skierowanie na piśmie. Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.

 

Ponadto właściciel i/lub przewodnik psa, muszą posiadać opłaconą składkę członkowską za rok bieżący potwierdzoną wpisem do legitymacji członkowskiej lub dowodem wpłaty (do wglądu). Do testów można przystąpić z psem w wieku minimum 12 miesięcy. Pies powinien być w dobrej kondycji, zdrowy i sprawny fizycznie. Właściciel musi okazać książeczkę zdrowia/paszport z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, oryginał rodowodu psa i dowód wpłaty. Pies musi być też czytelnie oznaczony - tatuaż lub chip.

 

W testach psychicznych psów z użyciem rękawa w celu kwalifikacji hodowlanej sprawdza się:

 1. odporność na strzał - psy lękliwe nie są dopuszczane do dalszych prób;

 2. znajomość rękawa - psy wyszkolone lub przygotowane do obrony muszą uzyskać wyższą ocenę punktową;

 3. ostrość (predyspozycje obrony, wykształcenie popędów) - wyrażona w ocenach cyfrowych;

 4. twardość (pewność siebie, odporność psychiczna) - wyrażona w ocenach cyfrowych;

 5. usposobienie - wyrażone w ocenach cyfrowych.

Jeśli pies nie zaliczy testów, to ich powtórzenie jest dozwolone dopiero po 3 miesiącach.

Sposób przeprowadzenia testów u psów z użyciem rękawa:

 1. Odporność na strzał. Przewodnik z psem przy nodze i na smyczy, maszeruje w nakazanym przez sędziego kierunku. W czasie marszu oddaje się dwa strzały z pistoletu (kaliber 6 mm) z odległości 15 m, w odstępie czasu 5 sek. Pies musi wykazać się niewrażliwością na strzał. Psy, które okazują duże zainteresowanie strzałem lub psy wykazujące agresję, można dopuścić do dalszych prób, jednak uważniej je obserwując. Psy lękliwe, lub nadmiernie agresywne, muszą zostać wycofane z dalszych prób.

   

 2. Znajomość rękawa. Przewodnik przywiązuje psa do drzewa na smyczy o długości 1.5-2 m, stając z boku w odległości ok. 1 m, tak, by pies nie mógł do niego dojść. Pozorant z rękawem ochronnym na ręce i trzymając pałkę w drugiej ręce, wychodzi z ukrycia, z przeciwnej strony stojącego przy psie przewodnika, przechodzi spokojnie przed psem w bliskiej odległości (2-3 kroków), nie poruszając przy tym rękawem i trzymając pałkę przy sobie. Pies nie znający rękawa powinien zachować się spokojnie, obserwując nadchodzącego z zainteresowaniem. Pies szkolony będzie usiłował zaatakować i chwycić rękaw ochronny.

   

 3. Ocena ostrości (predyspozycje obrony, wykształcenie popędów). Pozorant po przejściu przed psem idzie dalej, a po minięciu przewodnika robi nagły zwrot do niego i gwałtownie z krzykiem atakuje go. Przewodnik może się bronić głosem i zachęcać psa do obrony. Pies powinien wykazywać czujność i okazać swoim zachowaniem, że ocenia powagę sytuacji. Może też bronić przewodnika a nawet starać się atakować napastnika. Psy lękliwe z tendencją do ucieczki, symbolicznie broniące się w celach samoobrony (niepożądana ostrość) albo bierne, winny być niżej oceniane.

  Ocena:

  • pies usiłuje uciec 0 pkt.,

  • lękliwy 1 pkt.,

  • bierny i opieszały 2 pkt.,

  • odważny i czujny 3 pkt.,

  • wykazuje chęć obrony 4 pkt.,

  • obrona aktywna 5 pkt.

   

 4. Ocena twardości (pewność siebie, odporność psychiczna). Przewodnik oddala się od psa na odległość 3-5 m. Pozorant na polecenie sędziego kieruje się w stronę psa, robiąc gwałtowne ruchy rękawem ochronnym w kierunku psa, markując uderzenia pałką (nie wolno psa uderzyć). Pies powinien pozostać w miejscu, czujnie obserwując pozoranta, wykazując odwagę i chęć ataku z uchwyceniem rękawa.

  Ocena:

  • tchórzliwy - uciekający 0 pkt.,

  • niepewny - opieszały - cofający się 1 pkt.,

  • zupełna bierność 2 pkt.,

  • odważny - postawa obronna 3 pkt.,

  • odważny z chęcią chwytu 4 pkt.,

  • odważny atak z trwałym uchwyceniem rękawa 5 pkt.

   

 5. Ocena usposobienia (psychiki). 4 do 5 osób stoją w szeregu w odległości około 2-3 metrów od siebie. Przewodnik pozostawia psa w odległości ok. 20 m przed szeregiem na komendę siad, lub daje go komuś do przytrzymania, a sam udaje się poza szereg ok. 20 m. Przewodnik na polecenie sędziego przywołuje psa do siebie. Z chwilą ruszenia psa, osoby z szeregu poruszają się w kierunku psa.

  Ocena:

  • pies cofa się przed szeregiem 0 pkt.,

  • pies obiega szereg dużym łukiem 1 pkt.,

  • pies przebiega niepewnie obok szeregu 2 pkt.,

  • pies przebiega przez szereg niezbyt pewnie 3 pkt.,

  • pies przebiega przez szereg z lekkim hamowaniem 4 pkt.,

  • pies odważnie przebiega przez szereg 5 pkt.

Ocenę końcową takich testów, stanowi suma wyników cyfrowych z poszczególnych ćwiczeń. Dopiero to daje ocenę całościową psychiki psa. Dla zaliczenia testów pies nie szkolony i bez znajomości rękawa, musi uzyskać 8 pkt., a pies szkolony i ze znajomością rękawa musi uzyskać 11 pkt. Nie można jednak zaliczyć takich testów, jeżeli choć w jednym z ćwiczeń pies uzyskał ocenę 0 pkt.

 

 

 

Wyniki testów - sumę uzyskanych punktów w próbach 3, 4, 5, sędzia wpisuje do karty oceny, protokołu oraz rodowodu. Protokół z testów należy przesłać do GKSP, a kopie zachować w dokumentacji OKSP i ewentualnie przesłać do Klubu Rasy.
 

W testach psychicznych psów bez użycia rękawa w celu kwalifikacji hodowlanej sprawdza się:

 1. zachowania wobec ludzi;

 2. reakcje na sytuacje nietypowe;

 3. reakcje na inne zwierzęta;

 4. reakcje na strzał;

 5. odporność psychiczną.

Jeśli pies nie zaliczy testów, to ich powtórzenie jest dozwolone dopiero po 3 miesiącach.

 

Sposób przeprowadzenia testów u psów bez użycia rękawa:

 1. Zachowania wobec ludzi: Pies na smyczy przechodzi wśród grupy spokojnie poruszających się ludzi (grupa powinna składać się z co najmniej 5-6 osób poruszających się w obszarze 10x10 m). Przewodnik zatrzymuje się przy obcym człowieku, ludzie rozmawiają, idą w jednym kierunku, po chwili przewodnik poleca psu wytrzymać spokojnie dotknięcie przez jedną osobę. Test zaliczony, o ile pies nie wykazuje żadnych oznak agresji ani strachu.

   

 2. Reakcja na sytuacje nietypowe: Przewodnik prowadzi psa na luźnej smyczy, obok w odległości do 10 m ktoś przebiega w kierunku prostopadłym do ruchu przewodnika z psem, nie drażniąc ani nie pobudzając psa. Przewodnik w trakcie testu może mówić do psa, wpływać na jego zachowanie. Test zaliczony jeśli pies zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie biegnącym, ale bez zachowań agresywnych czy pościgu. Zachowanie agresywne lub pościg powodują dyskwalifikację.

   

 3. Reakcja na inne zwierzęta: Przewodnik z psem na smyczy idzie w kierunku dobrze wyszkolonego spokojnego psa poruszającego się też na smyczy. Oba psy idą razem ok. 20 m przy swoich właścicielach w dystansie nie większym niż 3 m, po czym przyjmują pozycję siedzącą przy właścicielach na czas 1 min. Test zaliczony, jeśli pies testowany zachowa się obojętnie lub wykaże zainteresowanie, ale zostanie opanowany przez przewodnika. Zachowanie agresywne powoduje dyskwalifikację.

   

 4. Reakcja na strzał: Strzał z pistoletu starterowego oddaje się z odległości 30 kroków od idącego na smyczy psa. Test zaliczony jeśli pies nie wykaże lęku.

   

 5. Sprawdzenie odporności psychicznej: Przewodnik z psem na luźnej lince przechodzi nie dalej niż 5 m obok drążka z chorągiewką (wysokość 1 m). Do drążka przywiązana jest linka o długości 10 metrów, trzymana przez stojącego obok pomocnika. W chwili przechodzenia przewodnika z psem, drążek zostaje przewrócony. Pies może objawić niepokój, odskoczyć, ale musi po chwili spokojnie z przewodnikiem podejść do leżącej chorągiewki. Przewodnik może zachęcać psa, podejść pierwszy, nie może ciągnąć psa. Test zaliczony jeśli pies bez przymusu fizycznego podejdzie do przedmiotu. Jeśli pies nie zdecyduje się na podejście-test nie może być zaliczony.

Wyników nie ocenia się punktami, tylko adnotacją: zaliczył lub nie zaliczył. Na ocenę pozytywną pies musi zaliczyć minimum 4 części testu. Zachowanie agresywne powoduje dyskwalifikację. Wynik testu - odpowiednią adnotację, sędzia wpisuje do karty oceny, protokołu oraz rodowodu. Protokół z testów należy przesłać do GKSP, a kopie zachować w dokumentacji OKSP i ewentualnie przesłać do Klubu Rasy.

 

 

 

Przed przystąpieniem do testów można uczestniczyć w kursach i szkoleniach, które przygotują psa oraz jego właściciela do sytuacji, które są sprawdzane podczas przeprowadzania testów. Należy jednak zadbać o to, by takie zajęcia odbywały się z pozorantem licencjonowanym i szkoleniowcem, który doskonale zna regulaminy testów psychicznych - zgodnych z wymogami ZKwP.
 

Opracowała Redakcja Portalu Świat Czarnego Teriera
 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768